Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Ślub Ewy Szmigiel i Rafała Janeczko - 27.05.2017 r.

Ślub, Obrączka, Wesele

Takiej Miłości Wam życzymy :) - link, trzeba nacisnąć!Hymn o miłości ( 1 Kor 13)
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

  2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

  3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

  4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

  5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

  6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

  7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

  8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

  9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. 

  10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

  11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

  12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

  13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość. 


Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy 21.05. - 28.05.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą
    niedzielę i zapraszam Rodziców dzieci I komunijnych- na ŚRODĘ- GODZ. 15.30.
    W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO.
2. W niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 - PIERWSZA KOMUNIA ŚW. DZIECI.
3. Spowiedź św. dzieci i członków ich rodzin w PIĄTEK - od godz. 16.00- 17.30.
4. Codziennie ( z wyjątkiem środy, soboty) nabożeństwo majowe o godz. 17.30.               Zapraszam do udziału.
5. W tym tygodniu dni modlitw o dobre tegoroczne urodzaje. Zachęcam do udziału       w tej modlitwie.
6. W sobotę Msza św. o godz. 16.00-  ślubna Ewa Szmigiel i Rafał Janeczko.
7. Zapowiedzi przedślubne:
    - Paweł Roziński  i Anna Skubisz - zapowiedź III.
 
                          INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU
 
poniedziałek: za zmarłych BARBARĘ i ANDRZEJA
wtorek:  za parafian
czwartek: za zmarłych PIOTR, MARIANNA, TERESA Rej zmarłych Beresiów:                         WIKTORIA, CZESŁAW, BOLESŁAW, MARIAN
piątek: w rocznicę śmierci KAZIMIERZA, MARII, FRANCISZEK, STANISŁAW                   Kutrowskich
SOBOTA: godz. 16.00 - ślubna Ewa Szmigiel i Rafał Janeczko
 
                                                    NIEDZIELA
 
godz. 8.00- za zmarłą ANIELĘ Pędlowska, jej rodziców: KATARZYNĘ i JÓZEFA
godz. 11.00- w intencji dzieci pierwszej Komunii św. i ich rodzin

Czytania na VI Niedzielę Wielkanocną

(Dz 8,5-8.14-17)
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

(Ps 66,1-7.16.20)
REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Pana
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

(1 P 3,15-18)
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

(J 14,23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

(J 14,15-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Pomoc dla Aleppo !


Ogłoszenie Rady Parafialnej


                                                                                                         

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELE WIELKANOCY 14.05-21.05.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej  świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.
2. Nabożeństwo majowe codziennie - godz. 17.30. Zachęcam do udziału dorosłych, dzieci i młodzież.
3. W sobotę 21 V o godz. 16.30- przygotowanie do Bierzmowania  II kl. Gimnazjum.
4. Zapowiedzi przedślubne:
    Paweł Roziński z Siekierczyna i Anna Skubisz z Lubina(2)

 
              INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU

poniedziałek:  za zmarłą  ZOFIĘ  Kaszowicz
wtorek:   za zmarłych ANASTAZJA Jarosiewicz- 7 rocznicę  męża JANA i zmarłych z rodziny Majewskich
środa: dziękczynno- błagalna w podziękowaniu za otrzymane  łaski z prośbą o zdrowie i     błogosławieństwo Boże dla Weroniki z okazji  imienin i o szczęście w rodzinie
 
czwartek: Do Ducha Świętego z  prośbą o szczęśliwe zdanie egzaminów przez Justynę i Joannę 
piątek: za zmarłych ALFRED, BRONISŁAW i JOANNĘ  Szendzielorz
sobota: za zmarłych rodziców w rocznicę śmierci  HELENA, EUGENIUSZ ich rodzeństwo  i       siostrę IWONĘ

                              
              NIEDZIELA

godz. 8.00-- za zmarłych z rodziny Janeczków
godz. 11.00 - w 33 rocznicę śmierci GENOWEFY Ryżewskiej i jej męża ANTONIEGO

Czytania na V Niedzielę Wielkanocną-14.05.2017 r.

(Dz 6,1-7)
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.

Informacja n/t planowanego remontu.Ogłoszenie Rady Parafialnej


Siekierczyn dn. 02.05.2017 r.

Ogłoszenie Rady Parafialnej (5/17)
do odczytania w czasie ogłoszeń parafialnych w niedzielę
dn. 07.05. 2017 r.


                    Przypominamy, że w niedzielę 14.05.2017 r. przedstawiciele Rady Parafialnej przybędą do Waszych domów i przekażą pismo informacyjne dotyczące przygotowań do odnowienia wnętrza kościoła i deklarację wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia.

Ogłoszenia na IV niedzielę wielkanocną- Niedziela Dobrego Pasterza 7 V- 14 V 2017 r.1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę
    i zapraszam Panie na sobotę.
2. Dziś I Niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych
   po sumie.
3. Jutro Uroczystość św. Stanisława Bpa- Głównego Patrona Polski.
4. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele

5. W sobotę- 13 V - NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE- Stulecie Objawień- godz. 17.30
6. W sobotę - 13 V  przygotowanie do Bierzmowania kl. I - godz. 16.30.
7. W niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00 -  zebranie rodziców dzieci  Komunii Św.
8. Zapowiedzi przedślubne:
 - Joanna Moroz i Mateusz Ciesiulewicz- zapowiedź III.
 - Paweł Roziński z Siekierczyna i Anna Skubisz z Lubina-zapowiedź I.


                                     INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU

poniedziałek:- za zmarłych STANISŁAW Kołodyński, jego rodziców ANASTAZJA
                     i JÓZEF
wtorek:-za zmarłych WŁADYSŁAWA, JÓZEF Swatkowski i za ich rodziców
środa:- za zmarłych JÓZEFA, JADWIGA, KAROL Duda, za zmarłych z rodziny
            i za zmarłego MICHAŁA Olejnik
czwartek:- za parafian
piątek:- za zmarłych ZOFIA Sawicka, jej męża CZESŁAWA, ich rodziców
            i rodzeństwo
sobota: - W podziękowaniu za otrzymane Łaski
                                                                 NIEDZIELA

godz. 8.00- za zmarłych ANIELA, WŁADYSŁAW  Kędzierskich i ROBERT Kędzierski
godz. 11.00- za zmarłych WŁADYSŁAWA Swatkowska- w  3. rocznicę śmierci,
                męża JÓZEFA i za ich rodziców

Czytania na IV niedzielę wielkanocną- Niedziela Dobrego Pasterza

(Dz 2,14a.36-41)
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

UWAGA!

PRÓBA Z DZIEĆMI  I  KOMUNII ŚW. BĘDZIE NIE W PIĄTEK,
 ale w PONIEDZIAŁEK 08 MAJA GODZ. 16.30

Historia kultu NMP- Królowej Polski.


  • 14 sierpnia 1608 r. mieszkający w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz Mancinelli z zakonu jezuitów, miał objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski: A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie. Następnie przebywającemu w Krakowie w katedrze na Wawelu, 8 maja 1610 Matka Boża objawiła mu się powtórnie, mówiąc: Jestem Królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Wiadomość o tym objawieniu rozpoczęło szerzenie kultu Królowej Polski Wniebowziętej. Trzecie takie objawienie miało miejsce 15 sierpnia 1617 w Neapolu. Treść tych objawień rozprowadzał m.in. kanclerz wielki litewski Albrycht Stanisław Radziwiłł z Nieświeża, gdzie wspomagał go św. Andrzej Bobola późniejszy autor tekstu ślubów lwowskich, który niedopuszczony do ślubowań kapłańskich potrafił docenić konieczność ślubowań całego narodu[4].

OGŁOSZENIA na III niedzielę Wielkanocy 30.04.-07.05.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za  przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

CZYTANIA na III niedzielę Wielkanocy 30.04.-07.05.2017 r.

(Dz 2,14.22-28)
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.