Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Zakończenie tegorocznej edycji Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebującymSzanowni Państwo!
30 czerwca 2020  Caritas Siekierczyn i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie zakończyły realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach tego programu od stycznia do końca czerwca wydaliśmy 720 paczek żywnościowych dla 120 mieszkańców wsi Siekierczyn, Zaręba, Nowa Karczma, Rudzica i Wyręba. Była to aż 5829,6 kg żywności. Żywność była wydawana w pomieszczeniu udostępnionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie. Część paczek była dowożona do osób potrzebujących ( osób starszych, chorych lub na kwarantannie). W czasie pandemii rozdaliśmy także osobom potrzebującym maseczki otrzymane od pana wójta  Dariusza Furdykonia.
Chcę podziękować wszystkim osobom, które mi pomogły w realizacji tego zadania:
- panu wójtowi Dariuszowi Furdykoniowi -za udostępnienie i przygotowanie pomieszczenia w GOPS oraz za udostępnienie gminnego samochodu do przewiezienia prawie 6 ton żywności, za przekazanie maseczek dla potrzebujących oraz płynu do dezynfekcji,
- pani kierownik GOPS- pani Zofii Chmielewskiej za życzliwość, pomoc i za gorące herbaty malinowe jak było zimno,
- paniom z GOPS- Marii Krupie i Kamilii Białkowskiej za skompletowanie dokumentacji i pomoc w organizacji wydawania paczek żywnościowych,
- panu Dariuszowi Frydrykowi za transport żywności i przerzucenie tych prawie sześciu ton,
- pani Czesławie Krakowiak za pomoc w przekazywaniu paczek osobom potrzebującym,
- panu Krzysztofowi Hładykowi za załatwienie najtrudniejszych spraw "papierowych", 
- panu sołtysowi z Nowej Karczmy Piotrowi Dorniakowi za rozwożenie paczek do Nowej Karczmy i  Wyręby,
- mojej rodzinie:  mężowi Janowi Janeczko za udostępnienie samochodu do przewozu żywności i do rozwożenia paczek, Joasi Janeczko za pomoc w przywożeniu, kompletowaniu i rozwożeniu paczek, Justynie Janeczko za pomoc w wydawaniu żywności, Jakubowi Janeczko za pomoc z wydawaniu i kompletowaniu paczek.

Tulipany, Kolorowy, Charakter, Kwiaty, Kwiat, Wiosna
We wrześniu lub październiku rozpocznie się nabór na kolejny rok. Informacje będą zamieszczane na tej stronie oraz w GOPS w Siekierczynie.

Zespół Caritas przy Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Siekierczynie
Katarzyna Kotarska-Janeczko

Dni wydawania żywności (najnowsze u góry)

Bardzo dziękuję Panu Wójtowi Dariuszowi Furdykoniowi za zaopatrzenie naszego punktu wydawania żywności w środki zabezpieczające: płyn odkażający i maseczki!


30.06.2020 (wtorek) pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-12:00 oraz 14:00- 15:00 ok. 2 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

Wydawana żywność ( na osobę ilość opakowań):
makaron 2, pasztet wieprzowy 1, filet z makreli w oleju 4.

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie oczekiwania na wydanie żywności.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.05.2020 (czwartek) pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-12:00 oraz 14:00- 15:00 ok. 11 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

Wydawana żywność ( na osobę ilość opakowań):
fasola w puszce 2, koncentrat pomidorowy 2, buraczki 1, sok jabłkowy 2, powidła śliwkowe 1, makaron bezglutenowy 1, herbatniki 1, szynka drobiowa 3, cukier 1, olej rzepakowy 2,  gołąbki w sosie 1.

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie oczekiwania na wydanie żywności.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.04.2020 (poniedziałek) pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-12:00 oraz 14:00- 15:00 ok. 10 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

Wydawana żywność ( na osobę ilość opakowań):
groszek z marchewką 4, makaron jajeczny 2, ryż 1, kasza gryczana 1, mleko UHT 3, szynka drobiowa 3, filet z makreli 2, gołąbki w sosie 1.

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie oczekiwania na wydanie żywności.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2020 pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-12:00 oraz 14:00- 15:00 ok. 9 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

27.02.2020 (czwartek), pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 9:00-10:00 oraz 14:00- 15:00 ok. 10 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

10.02.2020 (poniedziałek), pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-11:00 oraz 14:00- 15:00, ok. 10 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

31.01.2010 (piątek),  pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-11:00 oraz 14:00- 15:30, ok. 11 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

29.01.2020 (środa), pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godz. 10:00-11:00 oraz 14:00- 15:30, ok. 11 kg/osobę. Zapraszam serdecznie!

Plakat tegorocznej pomocy żywnościowej
Pomoc Caritas z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

UWAGA !

Zapraszamy do skorzystania z pomocy
Caritas
mieszkańców Siekierczyna i Nowej Karczmy!


Parafialny Zespół CARITAS w Siekierczynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informują, że przystąpili do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 .


Dystrybucja żywności dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia rozpocznie się w listopadzie. Aby zakwalifikować się do pomocy w formie paczek żywnościowych ( m. in. cukier, olej, miód, kasze, ryż, mąka, żywność w puszkach i słoikach), należy spełnić kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie (kwoty netto tzn. ”na rękę”).

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy Ośrodka, w celu złożenia Oświadczenia o swojej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Osoby spełniające kryteria otrzymają Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, o której mowa powyżej.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają:
  1. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie nr tel. 757221730
  2. Pani Katarzyna Kotarska – Janeczko tel. 602389085

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, podprogram 2018

Od listopada 2018 do czerwca 2019 Parafialne Koło Caritas wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej brało udział w przekazywaniu  pomocy żywnościowej dla mieszkańców parafii Siekierczyn w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018 był finansowany ze środków Unii Europejskiej i miał na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących. 

Pomoc żywnościowa była przekazywana osobom spełniającym tzw. kryterium kwalifikowalności określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.
110 osobom zakwalifikowanym do skorzystania z pomocy przez GOPS w Siekierczynie przekazaliśmy prawie 5,5 tony żywności ( m.in.  440 litrów oleju, 770 litrów mleka, ponad 220 kg szynki wieprzowej, ponad 260 kg sera żółtego). 
Program bardzo wspomógł członków naszej społeczności!

Pragniemy serdecznie podziękować panom wójtom : Januszowi Niekraszowi i Dariuszowi Furdykoniowi- za organizowanie transportu żywności z magazynu Caritas w Jeleniej Górze do Siekierczyna, panom kierowcom za ciężką pracę przy załadunku i rozładunku żywności, pani dyrektor GOPS w Siekierczynie Zofii Chmielewskiej oraz paniom: Marii Krupie  i Aleksandrze Lamparskiej za przygotowanie dokumentacji kwalifikującej i  czuwanie nad sprawną realizacją programu.
Dziękujemy także osobom, które pomagały przy wydawaniu paczek żywnościowych: pani Emilii Janeczko, pani Edycie Orzechowskiej i Jakubowi Janeczko.

                                                                       Serdecznie dziękujemy za  pomoc w realizacji programu!

Plan pracy :)

wtorek 10:00- sprzątanie terenu wokół kościoła
               15:00- sprzątanie kościoła
               17:30- po Mszy Św.-próba
czwartek16:00- modlitwa Jego Ekscelencji Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego na cmentarzu
                  16:15- spotkanie w GOK  w sali na dole z Radą Parafialną
                  17:00- spotkanie z grupami ( różaniec, szkaplerz) w GOK- sala na górze
                   18:00- powitanie Jego Ekscelencji Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w naszym kościele
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych parafii !

Wizytacja Jego Ekscelencji biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w Siekierczynie

28 lutego 2019 roku do parafii Św. Antoniego w Siekierczynie przyjeżdża z wizytacją Jego Ekscelencja biskup Zbigniew Kiernikowski.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich parafian na mszę z udziałem naszego biskupa na godz. 18.00.
Anna Cycyk

Caritas

W poniedziałek 18.02.2019 r. o godz. 11:00 oraz o godz.16:00 i we wtorek 19.02.2019 r. o godz.17:00 wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych przez GOPS.
Ilość żywności na jedną osobę to ok.10 kg.
Osoby, które wcześniej nie odebrały swoich paczek proszę o przypomnienie w trakcie odbioru, paczki są przygotowane!
Serdecznie zapraszamy!

Caritas informuje...

W piątek 18.01.2019 r. o godz. 11:00 oraz w poniedziałek 21.01.2019 r. o godz.15:00 wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych przez GOPS.
Ilość żywności na jedną osobę to ok.3,5 kg.

Palmy wielkanocne

Koło Caritas w Siekierczynie planuje sprzedaż palm wielkanocnych tydzień przed Niedzielą Palmową tzn. od 7 kwietna 2019 r.
Planujemy zrobić ok.200 palm. Zebranie osób, które chcą pomóc w robieniu kwiatków i kręceniu palm odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siekierczynie w najbliższą środę w sali na dole o godz.17:00.
Na spotkaniu zostanie ustalony  harmonogram prac, techniki wykonania, osoby chętne do pracy dostaną potrzebne materiały . Jeśli ktoś ma niepotrzebną bibułę lub krepinę - prosimy  o jej przyniesienie- przyda się nam każdy kawałek!
Zapraszamy serdecznie!
dyrektor organizacyjny Katarzyna Kotarska-Janeczko i dyrektor artystyczny Emilia Janeczko

 Obraz może zawierać: kwiat i roślinaObraz może zawierać: roślinaObraz może zawierać: roślina

Grupa od Anioła Stróża

W najbliższą niedzielę 13 stycznia o godz. 12:00  w kościele w Siekierczynie wystąpi "Grupa od Anioła Stróża" z Zaręby. W programie kolędy znane i te znane mniej. Zapraszamy!

Kolędy, Kolędników

Orszak Trzech Króli w Siekierczynie

Orszak rozpoczyna się w niedzielę 6 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 pod plebanią.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Siekierczyna.

Trzech Króli, Magi, Mags, Orient

Informacja n/t pielgrzymki

Parafia Św. Antoniego w Siekierczynie
Pielgrzymka do Włoch
Termin: 28.04.2019r.-08.05.2019r. Pielgrzymka z okazji 800. Roczni ięceń Kapłańskich Patrona Parafii
28.04. (niedziela) - Dzień Pierwszy Zbiórka w kościele w Siekierczynie godz.15.00; o godz.16.00 wyjazd z Polski przez Niemcy, Austrię, Włochy Północne. 
29.04. (poniedziałek) – Dzień Drugi Przyjazd do Asyżu w godzinach rannych. Zwiedzanie miasta św. Franciszka i św. Klary, Msza Święta około godziny 15. Przy grobie św. Franciszka; około 17. przyjazd do hotelu, zajęcie pokoi, obiadokolacja, odpoczynek. 
30.04. (wtorek) – Dzień Trzeci Około godz.10. msza św. w Bazylice Matki Bożej Anielskiej (PORCJUNKULA – medytacja osobista), w południe wyjazd z Asyżu w kierunku Rzymu , z zatrzymaniem się po drodze na godzinny pobyt u grobu św. Rity w Casia (około 14-15) przyjazd do Fiuggi pod Rzymem na obiadokolację i nocleg.  
01.05. (środa) - Dzień Czwarty Po śniadaniu około godziny 8.00 wyjazd na audiencję u Ojca Świętego Franciszka na Placu Świętego Piotra. Po audiencji całodniowe zwiedzanie Rzymu (według programu naszego przewodnika). Wieczorem przyjazd do hotelu, obiadokolacja, odpoczynek.
02.05. (czwartek) – Dzień Piąty Około 5 rano wyjazd do Bazyliki św. Piotra na Mszę Św. przy grobie św. Jana Pawła II. Po mszy pobyt i zwiedzanie Bazyliki oraz muzeów watykańskich. Dalszy ciąg zwiedzania Rzymu (wg. programu naszego przewodnika). Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i odpoczynek.  
03.05.(piątek) - Dzień Szósty Po śniadaniu opuszczamy hotel w Fiuggi, przyjazd na godzinę 10.00 do Bazyliki Santa Maria Maggiore na Mszę Świętą. Po Mszy Świętej przejazd na zwiedzenie katakumby św. Kaliksta. Po godzinie 14 wyjazd z Rzymu na nocleg w Nicole Casino po drodze nawiedzenie Opactwa św. Benedykta i pobliskiego Cmentarza Wojskowego na Monte Cassino.  
04.05. (sobota) - Dzień Siódmy Po śniadaniu wyjazd do Pompejów – miasta zasypanego w 79 roku n.e. popiołem wulkanicznym z Wezuwiusza (godziny południowe). Po południu w nowych Pompejach nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Różańcowej - Msza Święta około godziny 15. Wyjazd w stronę Neapolu na obiadokolację, nocleg w miejscowości Voltura. 
05.05. (niedziela) Dzień Ósmy Po śniadaniu wyjazd na Półwysep Gargano. Całodniowy pobyt w San Giovanni Rotondo w Sanktuarium Świętego Ojca Pio. Nawiedzenie Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na Monte San Angelo. Obiadokolacja i nocleg.  
06.05. (poniedziałek) - Dzień Dziewiąty Po śniadaniu wyjazd na północ Włoch. Po drodze nawiedzamy: Sanktuarium w Lanciano – miejsce pierwszego Cudu Eucharystycznego, następnie Manopello – Sanktuarium Świętego Oblicza Jezusowego (tutaj Msza Święta) następnie przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Loretto (Sanktuarium Świętego Domu Nazaretańskiego) i Cmentarz Polskich Żołnierzy. Przyjazd na obiadokolację i nocleg do Padwy.  
07.05. (wtorek) - Dzień Dziesiąty Po śniadaniu zwiedzanie Bazyliki i nawiedzenie grobu św. Antoniego Padewskiego. Uroczysta Msza Święta ku czci św. Antoniego. W południe przejazd do Wenecji – pobyt i zwiedzanie miasta do późnych godzin wieczornych. Nocny powrót do Polski.
08.05. (środa) – Dzień Jedenasty W godzinach południowych przyjazd do Polski – zakończenie Pielgrzymki.
Cena: 1250 PLN i 160 EUR od osoby (W cenie: 9 noclegów we Włoszech w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych (pokoje 2 osobowe z łazienkami); śniadania i obiadokolacje według programu; przejazd autokarem klasy LUX, opieka i obsługa pilota, ubezpieczenie NNW i KL). Cena nie zawiera: różnych biletów wstępu. Na bilety wstępu będzie zbierane na początku Pielgrzymki w autobusie po 90 EUR od osoby (opłata obligatoryjnych przewodników lokalnych, koszty wjazdów do niektórych miast włoskich, bilety wstępu do muzeów, katakumb, bilety komunikacji miejskiej w Rzymie i w Wenecji (metro i vaporetto).
Zapisy do końca stycznia (przy zapisie wpłacamy polskie pieniądze). Kolejność zapisów decyduje o miejscach w autobusie. Pierwsze spotkanie organizacyjne na początku Wielkiego Postu (spotkanie z Księdzem). Drugie spotkanie organizacyjne z pilotem Pielgrzymki we wtorek 9.04.2019r. o godzinie 18.30 w Siekierczynie.
Telefon do ks. Dariusza duchownego przewodnika Pielgrzymki : 607 773 852 (w sprawach ważnych).

Informacja Caritas

Osoby biorące udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zapraszamy po odbiór pomocy żywnościowej w poniedziałek 10.12.2018 r. od godz. 15:30.
Pomoc jest realizowana dzięki Europejskiemu Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Sprawozdanie z rocznej działalności koła CARITAS przy parafii św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie ( rok 2018 ).


                 Od początku grudnia 2017 roku przeprowadziliśmy 2 razy zbiórki żywności (w czasie spowiedzi przed Bożym Narodzeniem oraz przed Wielkanocą). Żywność została popakowana w paczki i rozwieziona przez wolontariuszy do potrzebujących wsparcia mieszkańców naszej parafii.
                Aby pozyskać fundusze na działalność przeprowadzono akcję sprzedaży ozdób świątecznych w czasie jarmarku bożonarodzeniowego w szkole w Siekierczynie oraz trzy razy zbiórki do puszki w kościele- w ten sposób pozyskano 810 zł. Ze sprzedaży palm wielkanocnych pozyskano 1164 zł. Ze sprzedaży ciasta w czasie dożynek uzyskano 1120 zł.
Osoby prywatne przekazały datki w wysokości 1050 zł.
Pozyskane pieniądze zostały wydane na zakup leków dla osób, których nie było stać na wykupienie recept (495 zł) oraz materiały biurowe ( 7 zł).
              Jesienią tego roku przystąpiliśmy do programu dożywiania Caritas Diecezji Legnickiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Od początku listopada wydaliśmy 110 osobom z terenu naszej parafii 2.582,2 kg żywności o wartości 12.450,20 zł.
W roku 2019 chcemy kontynuować udział w programie dożywiania oraz rozszerzyć pomoc w zakupie leków na kolejne, potrzebujące takiej pomocy osoby. Planujemy akcje wyrobu i sprzedaży palm wielkanocnych oraz sprzedaż ciast w czasie gminnych i wiejskich imprez.
Dziękujemy za wsparcie naszej działalności wójtom Siekierczyna: Panu Januszowi Niekraszowi oraz Panu Dariuszowi Furdykoniowi- za udostępnienie samochodu do przewozu żywności z magazynu w Jeleniej Górze. Dziękujemy pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za współpracę przy programie dożywiania, za ich czas, wytrwałość i cierpliwość.
               Dziękujemy za każdą poświęconą Caritas chwilę wszystkim wolontariuszom pomagającym przy pakowaniu i rozwożeniu darów, rozładowującym przywiezioną żywność, wydającym żywność, wytwarzającym palmy wielkanocne, ciasta i ozdoby świąteczne, osobom, które sprzedawały te rzeczy oraz osobom, które przekazały datki na naszą działalność. Bez Was nie moglibyśmy wspomóc tylu osób! Dziękujemy także wszystkim osobom, które zwróciły się do nas z propozycją współpracy. Mamy Wasze numery telefonów i nie zawahamy się ich użyć!
                    Dziękując za pomoc w tym roku prosimy o wsparcie naszej działalności w nowym roku 2019: udział w kolejnych akcjach takich jak np. wyrób i sprzedaż palm oraz ciast oraz o datki na Caritas w czasie zbiórek do puszek. Najbliższa okazja do wsparcia naszej działalności będzie już za kilka dni- w czasie tegorocznej spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia.
Wszystkim mieszkańcom naszej parafii życzymy zdrowych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia. Niech każda dobra rzecz, którą uczyniliście dla innej osoby wróci do Was dwójnasób!


                                     W imieniu członków koła Caritas
                                        Katarzyna Kotarska-Janeczko