Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

XXIXI niedziela zwykła 22.10.2017 r.

Msze Święte o godz. 9:00 i 0 11:00.
O godz.10:15- różaniec.

Msze Święte dla chorych (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):
MSZA ŚWIĘTA

Cztania na XXIX Niedzielę zwykłą 22.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 45, 1. 4-6)

Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

Psalm (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana


Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Pośród narodów głoście chwałę Pana

2. czytanie (1 Tes 1, 1-5b)

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Alleluja, alleluja, alleluja


Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

XXVIII niedziela zwykła 15.10.2017 r.

Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00.
Msze Święte dla chorych (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):

Cztania na XXVIII Niedzielę zwykłą 15.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 25, 6-10a)

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.

Msze Święte przez internet

W razie choroby można obejrzeć mszę świętą przez internet na ekranie komputera lub smartfona.
Oto link: internetowa msza święta
Można wybrać jedną z kilkudziesięciu mszy świętych o różnych godzinach, z różnych parafii w Polsce i poza granicami kraju.

Już w sobotę 7 października- Różaniec do granic.

Więcej informacji i rejestracja:
Różaniecdogranic


 Różaniec, Krzyżyk, Modlitwa, Paciorki

Czytania na XXVII niedzielę zwykłą 08.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 5, 1-7)

Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!

Zebranie rady parafialnej

W piątek 29.09.2017 r. po mszy świętej - zebranie rady parafialnej.

Msze święte- XXVI niedziela w roku -1 października 2017 r.

Msze święte o godz.9:00 i 11:00.
Pierwsze w październiku nabożeństwo różańcowe o godz. 10:15 ( między mszami).

Różaniec, Wiara, Modlić Się

Czytania na XXVI niedzielę -1 października 2017 r.

1. czytanie (Ez 18, 25-28)

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg:
«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Nowe godziny Mszy Świętych.

Od 1 października Msze Święte będą się odbywać w dni powszednie o godzinie 17:00 ( w październiku po mszy - nabożeństwo różańcowe), w niedziele - o godz. 9:00 i 11:00.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Na wspólną modlitwę- odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego- zapraszamy w czwartek 28 września 2017 r. o godz.15:00. Spotykamy się 5-10 minut przed tą godziną pod krzyżem przed kościołem.
Serdecznie zapraszamy!


Jezus, Religia, Kościół, Miłosierdzie

Trwa remont kościoła.

Szanowni Państwo!
Trwa remont naszego kościoła. Proszę obejrzeć zdjęcia- prace postępują zgodnie z planem. Przypominamy, że wciąż potrzebne są pieniądze jeśli chcemy, by nasza świątynia była piękna, czysta i godna. Prosimy o wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy w Siekierczynie
nr konta : 55 8392 0004 5501 0357 2000 0010.


UWAGA! Zmiana godziny mszy świętej!

W związku z uroczystościami nadania patronatu Marii Magdaleny Lubaniowi- msze święte w naszym kościele w niedzielę 24.09.2017 r. będą o godz.8:00 i 10:00.

Informacja parafialnego koła Caritas

W czasie dożynek pozyskaliśmy na naszą działalność 1060,00 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać!
Dziękujemy wszystkim Paniom, które upiekły ciasta: Pani Tchórz, Pani Procajło, Elżbieta Ryżewska, Jolanta Czarna, Janina Warda, Joanna Narel, Ewa Sawicka, Weronika Taczała, Teresa Ostrowska, Teresa Zygmunt, Magdalena Stryczek, Czesława Krakowiak, Katarzyna Kotarska-Janeczko.


 Strony, Prezent, Bukiet, Gratulacja