Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

OGŁOSZENIA na III niedzielę Wielkanocy 30.04.-07.05.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za  przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

CZYTANIA na III niedzielę Wielkanocy 30.04.-07.05.2017 r.

(Dz 2,14.22-28)
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.

Ogłoszenie Rady Parafialnej.

                                                                                                          Siekierczyn, dn. 22.04.2017 r.

Ogłoszenie Rady Parafialnej (3/17)
do odczytania w czasie ogłoszeń parafialnych w niedzielę dn. 23.04.2017r.

OGŁOSZENIA II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego 23.04.-30.04.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za rozebranie dekoracji świątecznej i przygotowanie
    naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

CZYTANIA II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

(Dz 2,42-47)
Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Msze Święte

Dziś Msze Święte o godzinie. 8:00 i 11:00. Przed Mszą świętą poranną - procesja wokół kościoła.

WESOŁEGO ALLELUJA!

     Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych Łask Bożych i głębokich przeżyć
duchowych ze spotkań z Jezusem            
Eucharystycznym   we Mszach św.
i Komunii świętej...   WESOŁEGO ALLELUJA!
ks. Stanisław Kaszowicz


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Wielkanoc 2017 r. 16.04.-23.04.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie dekoracji świątecznej i  naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam  Panie na sobotę. Proszę także rozebrać dekorację  świąteczną. 

Czytania : Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

(Rdz 1,1-2,2)
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.

Wielka Sobota

Dziś poświęcenie pokarmów w kościele w Siekierczynie o godz. 10:00 i 11:30 oraz w Nowej Karczmie o 12:00.

Od godz. 10:00 do 20:30- adoracja Najświętszego Sakramentu.
O 20:30 - nabożeństwo: poświęcenie ognia, Paschału i procesja do kościoła ( przynosimy świece), Liturgia Słowa, poświęcenie wody, odnowienie przyrzeczeń z Chrztu Świętego, Liturgia Eucharystyczna- Paschalna.

Wielki Piątek

Od godz.14:00- adoracja Najświętszego Sakramentu.
Droga Krzyżowa o 18:30, zaraz po niej-  uroczystości Wielkiego Piątku.
W trakcie Drogi Krzyżowej- jeszcze okazja do spowiedzi!!!
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.22:00.

Kościół, Okno, Kościół Okno, Witraże

Czytania na Wielki Piątek

(Iz 52,13-53,12)
Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi - tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.

Czytania na Wielki Czwartek

(Iz 61,1-3a.6a.8b-9)
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, , aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.

Jeszcze okazja do spowiedzi!

W naszym kościele będzie jeszcze okazja do spowiedzi w piątek w czasie Drogi Krzyżowej tzn. od godziny 18:30.

Ogłoszenie Rady Parafialnej


                                                                                                     

Warto obejrzeć!

W czwartek 13 kwietnia 2017 r. o godz. 22:10 w Polsacie - "Pasja" Mela Gibsona. Warto obejrzeć!

Spowiedź Wielkanocna 2017 w parafiach dekanatu lubańskiego.

 Jeszcze okazja do spowiedzi:  

11.04.2017 r. (wtorek)-Lubań- Uniegoszcz, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.45-18.00 

12.04.2017 r. (środa)- SPOWIEDŹ CHORYCH W DOMACH- SIEKIERCZYN, od godz. 10.00 

 

Pomóżmy poszkodowanym w katastrofie budowlanej !

W związku z katastrofą budowlaną w Świebodzicach trwa akcja: "Cała Polska Pomaga".
MOŻNA PRZESŁAĆ SMS O TREŚCI: Pomagam na nr  72052 (cena 2,46 zł ).

Uroczystości Wielkiego Tygodnia

Ogłoszenia na Niedzielę Palmową - Niedzielę Męki Pańskiej 09.04.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie  na środę, po zakończeniu robienia dekoracji wielkanocnej.

Czytania na Niedzielę Palmową- Niedzielę Męki Pańskiej 09.04.2017 r.

(Mt 21,1-11)
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje

Spowiedź Wielkanocna w parafiach dekanatu lubańskiego.

04.04.2017 r. (wtorek)- Siekierczyn, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 17.00-18.00
04.04.2017 r. (wtorek)- Rudzica, spowiedź, godz.10.00-10.30 i 18.45-19.15
05.04.2017 r. (środa)- Lubań, parafia Świętej Trójcy, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.30-18.00
11.04.2017 r. (wtorek)-Lubań- Uniegoszcz, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.45-18.00
12.04.2017 r. (środa)- SPOWIEDŹ CHORYCH W DOMACH- SIEKIERCZYN, od godz. 10.00

Msze Święte

Msze Święte w niedzielę  02.04.2017 r. o godzinie 8:00, 11:00 oraz Gorzkie Żale 16:00 i zaraz po nich Msza Święta.
W dni powszednie Msza Święta o godz.18:00 (lub - w tym tygodniu- zgodnie z planem rekolekcji).
W piątek Droga Krzyżowa o 17:30.

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W NASZEJ PARAFII

NIEDZIELA: 02.04.2017
godz. 8.00 - Msza Św.  Z KAZANIEM
godz. 11.00 - Msza Św. z kazaniem
godz. 16.00- GORZKIE ŻALE  Z KAZANIEM  Msza Św.

OGŁOSZENIA na V Niedzielę Wielkiego Postu: 02.04.-09.04.2017 r.

 1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na V niedzielę Wielkiego Postu 02.04.2017 r.

(Ez 37,12-14)
Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam", mówi Pan Bóg.