Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

OGŁOSZENIA NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 26.02.-05.03.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie  naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i   zapraszam Panie na sobotę.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wyłożona jest Księga trzeźwości- pomyślmy jak włączymy się w przeżywanie tego Tygodnia (zachowanie osobistej trzeźwości, modlitwa za nadużywających alkoholu i od niego uzależnionych????) i wpiszmy swoje imię i nazwisko, jako zewnętrzny wyraz włączenia się w batalię  Kościoła w ratowanie naszego Narodu.
3. W ŚRODĘ - POPIELEC- rozpoczyna się czas Wielkiego Postu- Przygotowania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

MSZE ŚW. będą: godz. 9.00 i 17.00 z posypaniem głowy popiołem. Zachęcam do udziału! W Środę Popielcową obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych (od 15. roku życia) i tzw. post ścisły (od 18 r. do 60 r. życia).
4. W PIĄTEK - DROGA KRZYŻOWA- godz. 16.30 - po niej Msza Święta.
Jest to również pierwszy piątek miesiąca - więc będzie SPOWIEDŹ ŚW. od godz. l5.45, dla praktykujących pierwsze piątki.
5. Od niedzieli następnej - pierwszej Wielkiego Postu - będą 3 Msze Święte :

godz. 9.00, 11.00 i po Gorzkich Żalach.
JEST TO PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA- Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych po Sumie.
6. GORZKIE ŻALE w Niedziele Wielkiego Postu - godz. 16.00. Zachęcam do udziału!  7. Już w  Niedzielę następną (5III) rozpoczną się nauki przedślubne w parafii św. Jadwigi. Zachęcam do skorzystania   z tej okazji przez kandydatów do małżeństwa z naszej parafii. 

8. Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcam do nabycia.
                                 INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU
wtorek: za zmarłego FRANCISZEK Cwynar(w 30 dzień pogrzebu- z of. uczestn.) 

środa: godz. 9.00- w 15. rocznicę śmierci JÓZEF Szewców i rodzeństwo, za MARIĘ,
          MIECZYSŁAWA i TADEUSZA Kempa,
środa: godz. 17.00- za zmarłych: KAZIMIERZ, MARIAN, TERESA Kułacz;        ANTONINA,  JAN STANISŁAW Piwowar i zmarłych z rodzin Bryłkowskich i Zapotocznych,

czwartek: w intencji chrzczonego dziecka Bartłomiej Łamasz,
piątek: za zmarłych z rodziny Zapotocznych, Szczepańskich i Bryłkowskich i za
          CZESŁAWĘ Żywiecką, JOLANTĘ i JÓZEFA Łojko,
sobota: za zmarłego KAZIMIERZA Lulewicza.

                                       NIEDZIELA

godz. 9.00- w 11. rocznicę śmierci WŁADYSŁAW Sawicki, jego rodziców:ROZALIA
                  WINCENTY i zmarłych z rodziny Zapotocznych ,

godz. 11.00-za Misje święte, oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
                 CZŁONKIŃ Róży p. Lulewicz i za zmarłe członkinie,

po Gorzkich Żalach: za zmarłą KAZIMIERĘ Kozłowską i  FRANCISZKA,
                             za KAZIMIERZA i ZOFIĘ Kulesza.

Czytania na VIII niedzielę zwykłą 26.02.2017 r.

(Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

Msze Święte

Msze Święte w niedzielę 19.02.2017 r. o godz. 9.00 i 11.00.

OGŁOSZENIA NA 7 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 19.02.- 26.02.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i
     zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na VII niedzielę zwykłą 17 lutego 2017 r.

(Kpł 19,1-2.17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.

(Ps 103,1-4.8.10.12-13)
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

(1 Kor 3,16-23)
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych”, lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

(Mt 5,38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Msze Święte

Msze Święte w niedzielę 12.02.2017 r. o godz. 9.00 i 11.00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 12.02.-19.02.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam panie na sobotę.
2. We wtorek Święto Cyryla i Metodego - Patronów Europy i Apostołów Słowian.
3. W piątek Dzień Patronalny Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego-    Ordynariusza Legnickiego- polecamy Go w naszych modlitwach.
4. W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu ( 5 III ) rozpoczną się nauki przedślubne
    w parafii św. Jadwigi w Lubaniu. Zachęcam do skorzystania z tej okazji kandydatów
    do małżeństwa z naszej parafii.                                 INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU

wtorek: za zmarłych w 5. rocznicę śmierci WIESŁAWY i ANTONIEGO Janiszewskich
              oraz za STANISŁAWĘ i JERZEGO Małkiewiczów,
środa: za zmarłego  KRZYSZTOFA Kowalskiego - w 9 rocznicę śmierci i za męża
              WIESŁAWA,
czwartek: dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski w 18. rocznicę urodzin; o zdrowie
               i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla córki
               Agaty,
piątek: w 60. rocznicę urodzin ZBIGNIEWA  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
             Boże na dalsze lata życia,
sobota: w 18. rocznicę urodzin Jakuba z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
               i potrzebne łaski w całym życiu.

                                       NIEDZIELA 19.02.2017 r.

godz. 9.00- za zmarłego IGNACEGO Janasa- w 1. rocznicę śmierci, za ANTONINĘ

                   Janas - w 5. rocznicę śmierci

godz. 11.00- za zmarłych w 11. rocznicę śmierci KAZIMIERZ Lubiński, jego rodziców
                    JÓZEF  i IRENA

Czytania na VI Niedzielę Zwykłą 12 lutego 2017 r.(Syr 15,15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto słowo Boże.

OGŁOSZENIA NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 05.02.-12.02.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za rozebranie dekoracji świątecznej i przygotowanie naszej       świątyni na dzisiejszą niedzielę.
2. Dziś I niedziela miesiąca- Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej.
3. W sobotę - Światowy Dzień Chorego- Msza Św. szczególnie dla osób starszych
    o godz. 9.00- wraz z możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych.
    Przed Mszą Św. chętni do Sakramentu powinni przystąpić do Spowiedzi Świętej.
4. Kolęda została zakończona - dziękuję serdecznie za  miłe przyjęcie, za dobre
    słowa, wspólną modlitwę oraz za złożone ofiary. Bóg zapłać!


                                 INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU
środa: za parafian
czwartek: za parafian
piątek: - za zmarłych FRANCISZEK- w rocznicę śmierci , JULIA Golonka
SOBOTA: - godz. 9.00- za parafian -w dniu Chorego

                                       NIEDZIELA

godz. 9.00- za zmarłych rodziców OLIMPIA(41. rocznica) męża KAZIMIERZA
        oraz rodzeństwo, STANISŁAWĘ, ANTONIEGO z rodziny Kowalskich

godz. 11.00- za zmarłych ROMUALDA, WŁADYSŁAW, MIECZYSŁAW Szczygieł
                  i HELENA Erent

Czytania na V Niedzielę Zwykłą 5 lutego 2017 r.

(Iz 58,7-10)
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.