Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Karta wypominkowa do skopiowania i wydruku

Parafia Rzymskokatolicka                                      " Świętą i zbawienną jest myśl modlić się
p.w. Św.Antoniego Padewskiego                             za zmarłych, aby byli od grzechu                    Siekierczyn                                                                uwolnieni."       (Mach 12,46)
WYPOMINKI
MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Polecamy modlitwom Kościoła zmarłych:
(wpis najlepiej drukowanymi literami - zwłaszcza nazwiska, zapis według wzoru: Tomasza, Wojciecha, Julię, Krystynę z rodziny Nowickich)

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................
miejscowość i numer domu