Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą 29.01.- 05.02.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą  niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

2. Dziś niedziela modlitwy za trędowatych i pomocy materialnej (zbiórka do puszki).
3. W czwartek- ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO- Msza Święta o godz. 9.00 i 17.00.  W czasie Mszy Świętej o godz. 17.00 - poświęcenie gromnic i świec do Pierwszej Komunii Świętej.
4. W piątek jako pierwszy- SPOWIEDŹ Św. od godz. 16.30- po niej zaraz Msza Święta.
5. W następną niedzielę jako pierwszą w miesiącu- Adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych po sumie.             
6. Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny.
7. W piątek na godz.10.00 zapraszamy chętnych do pomocy w rozebraniu dekoracji świątecznej. 
 8. W dniu 3 lutego w godzinach 8.00-11.00- w tutejszym Ośrodku Zdrowia można wykonać badania swego wzroku. Tam także są zapisy. Również o tym mowa w ogłoszeniach na Tablicy Ogłoszeń. 
                                                                                                        

                    INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU

wtorek: za zmarłych: LEONARDĘ Gabriel, za STANISŁAWA i ich rodziców i rodzeństwo,

środa: za zmarłych FRANCISZEK, ANTONI Wolny i TADEUSZ Uryga,
czwartek: godz. 9.00 - w 3. rocznicę śmierci KRZYSZTOFA Urbańskiego, jego rodziców HELENĘ, TADEUSZ i BOGUMIŁĘ,
czwartek: godz. 17.00 - za zmarłych: KATARZYNA, STANISŁAW, MARIA, JÓZEF, KAZIMIERĘ Szewców  oraz MICHAŁ, JÓZEF Bednarz,
piątek: za zmarłą ZOFIĘ- w rocznicę śmierci i JÓZEF,
sobota: - za zmarłych: FRANCISZEK Sawicki, jego rodzeństwo, rodziców MARIA JERZY.

  
                                            NIEDZIELA 05.02.2017 r.

godz. 9.00- za zmarłych: JAN Swatkowski, jego rodziców w rocznicę śmierci, RYSZARD Bryłka,
godz. 11.00- z Róży p.Janiny Dębickiej- o zdrowie członkiń tej Róży i za zmarłe członkinie
                                                          

Czytania na IV Niedzielę Zwykłą 29.01.2017 r.

(So 2,3;3,12-13)
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę zwykłą 22.01.-29.01.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na III niedzielę zwykłą 22 stycznia 2017 r.

(Iz 8,23b--9,3)
W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Sprawozdanie Rady Parafialnej z przebiegu zbiórki na remont kościoła w 2016 roku

Saldo zbiórki na koniec 2015r. 54 635 zł
wpłaty parafian +16 024 zł
wpłata z ofiar za opłatki + 8 228 zł
wypłaty z konta - 9 208 zł
(9000 zł koszt projektu budowlanego na remont,
88 zł koszt pozwolenia na remont i 120 zł koszt
prowadzenia przez bank naszego konta),
Saldo zbiórki na koniec 2016 roku 69 676 zł

W 2016 r. w ramach gromadzenia funduszy na remont naszego kościoła wpłat na konto bankowe dokonało jedynie 121 rodzin naszej parafii i jest to mniej o 40% niż w roku poprzednim. W tym roku nastąpi rozpatrzenie naszego wniosku o dofinansowanie remontu ze środków Unii Europejskiej a naszej parafii jako beneficjentowi tych środków nadal brakuje ok. 50 000 zł wkładu własnego warunkującego możliwość wykorzystania dofinansowania unijnego. Dlatego kolejny raz apelujemy do parafian, którzy do tej pory nie włączyli się do wspólnego gromadzenia funduszy w ramach prowadzonej zbiórki pieniężnej na powyższy cel o niezwłoczne dokonanie darowizn na parafialne konto bankowe.
Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą rady parafialnej każda rodzina naszej parafii na dalszy remont kościoła powinna przekazać na fundusz remontowy po 120 zł rocznie począwszy od 2014r.
Wpłaty należy dokonywać na konto Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie ŁBS O/Siekierczyn
Nr 55 8392 0004 5501 0357 2000 0010

Msze Święte w tygodniu 15-22 stycznia 2017 r.

Msze Święte  w tym tygodniu będą:
- w piątek 17:00
- w sobotę 17:00
- w niedzielę 9:00 i 11:00.

Porządek wizyty duszpasterskiej 16-20.01.2017 r.

Kolęda rozpoczyna się o godzinie 10:00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 15.01.-22.01.2017 R.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.
2. Dziś Dzień Migranta i Uchodźcy- wspomagamy tych ludzi modlitwą i pomocą materialną.
3. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i trwa do 25 stycznia.
4. KOLĘDA:
poniedziałek: nr-y 188-173
wtorek:           nr-y 169-146 
środa:             nr-y  145-125
czwartek:       nr-y 123-102
piątek:            nr-y  99-77 
sobota:            nr-y 76-62
UWAGA: 
1. Uczniowie przygotują zeszyty do nauki religii.
2.W miarę możliwości na kolędzie powinni być wszyscy domownicy.
3. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć kolędy (według kolejności numerów mogę od niego rozpocząć lub zakończyć -
proszę przyjechać). 
 Proszę o podwiezienie mnie na kolędę i z kolędy.
                                   
           INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU


piątek:- za zmarłą GERTRUDA Rudnicka w 30. dzień  pogrzebu (z ofiar uczestników pogrzebu).
sobota- w 70 urodziny Krystyny  i 76 urodziny Stanisława Adamczuk oraz za dzieci i wnuki.
               
                       NIEDZIELA 22.01.2017 r.

godz. 9.00- w 13. rocznicę śmierci FRANCISZKI Skóra i za WOJCIECHA, JANA, WŁADYSŁAWA, LIDIĘ 

godz. 11.00 -za zmarłych: ANNA Pełechata- w 5. rocznicę śmierci jej męża FRANCISZKA, syna JANA oraz ich rodziców                                    

Czytania na II niedzielę zwykłą 15.01.2017 r.

(Iz 49,3.5-6)

Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Msze Święte w tym tygodniu

Msze Święte  w tym tygodniu będą:
- w piątek 17:00
- w niedzielę 9:00 i 11:00.

Porządek wizyty duszpasterskiej w domach parafian- KOLĘDA 8-15 stycznia

KOLĘDA codziennie od godziny 10:00 

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Chrystusa 08.01.-15.01.2017 r.

08.01.2017 r. - Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00 ( o 11:00 z uczestnictwem chóru "Echo Bukowiny").

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą  niedzielę i zapraszam Panie na sobotę. 
2. Dziś Święto Chrztu Pańskiego.

Czytania na 8 stycznia 2016 r.- Niedziela Chrztu Pańskiego

(Iz 42,1-4.6-7)
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

06.01.2017 r.- Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Święto nakazane.
Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00.

Czytania na 06.01.2017 r.- Święto Objawienia Pańskiego

(Iz 60,1-6)
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

Porządek wizyty duszpasterskiej w domach parafian- KOLĘDA

KOLĘDA codziennie od godziny 10:00