Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Informacja CARITAS

UWAGA !
Zapraszamy do skorzystania z pomocy mieszkańców Siekierczyna i Nowej Karczmy!

Parafialny Zespół CARITAS w Siekierczynie informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 .

Dystrybucja żywności dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia rozpocznie się w listopadzie br. (prawdopodobnie pierwsza połowa listopada). Aby zakwalifikować się do pomocy w formie paczek żywnościowych ( m.in. cukier, olej, miód, kasze, ryż, mąka, żywność w puszkach i słoikach), należy spełnić kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie (kwoty netto tzn. ”na rękę”).

Osoby zainteresowane powinny PILNIE zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy Ośrodka, w celu złożenia Oświadczenia o swojej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Osoby spełniające kryteria otrzymają Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, o której mowa powyżej.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają:
    1.Pani Katarzyna Kotarska – Janeczko tel.602389085 (proszę dzwonić, chętnie wszystko wytłumaczę),
    2.Pan Krzysztof Hładyk,
    3.Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy!

Informacja koła Caritas

                                   
INFORMACJA

Parafialny Zespół CARITAS w Siekierczynie informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Dystrybucja żywności dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia rozpocznie się w październiku br. Aby zakwalifikować się do pomocy w formie paczek żywnościowych, należy spełnić kryteria dochodowe.
Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie (kwoty netto tzn. ”na rękę”).

Osoby zainteresowane powinny PILNIE zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy Ośrodka, w celu złożenia Oświadczenia o swojej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Osoby spełniające kryteria otrzymają Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, o której mowa powyżej. Pierwsze dostawy żywności już po 20.10.2018 r.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają:
  1. Pani Katarzyna Kotarska – Janeczko te. 602389085
  2. Pan Krzysztof Hładyk
  3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie


Zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy!