Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, podprogram 2018

Od listopada 2018 do czerwca 2019 Parafialne Koło Caritas wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej brało udział w przekazywaniu  pomocy żywnościowej dla mieszkańców parafii Siekierczyn w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018 był finansowany ze środków Unii Europejskiej i miał na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących. 

Pomoc żywnościowa była przekazywana osobom spełniającym tzw. kryterium kwalifikowalności określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej.
110 osobom zakwalifikowanym do skorzystania z pomocy przez GOPS w Siekierczynie przekazaliśmy prawie 5,5 tony żywności ( m.in.  440 litrów oleju, 770 litrów mleka, ponad 220 kg szynki wieprzowej, ponad 260 kg sera żółtego). 
Program bardzo wspomógł członków naszej społeczności!

Pragniemy serdecznie podziękować panom wójtom : Januszowi Niekraszowi i Dariuszowi Furdykoniowi- za organizowanie transportu żywności z magazynu Caritas w Jeleniej Górze do Siekierczyna, panom kierowcom za ciężką pracę przy załadunku i rozładunku żywności, pani dyrektor GOPS w Siekierczynie Zofii Chmielewskiej oraz paniom: Marii Krupie  i Aleksandrze Lamparskiej za przygotowanie dokumentacji kwalifikującej i  czuwanie nad sprawną realizacją programu.
Dziękujemy także osobom, które pomagały przy wydawaniu paczek żywnościowych: pani Emilii Janeczko, pani Edycie Orzechowskiej i Jakubowi Janeczko.

                                                                       Serdecznie dziękujemy za  pomoc w realizacji programu!