Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Spowiedź Wielkanocna 2017 w parafiach dekanatu lubańskiego.

28.03.2017 r. (wtorek)- Zaręba, spowiedź, godz.8.00-9.00 i 17.00-18.0001.04.2017 r. (sobota)- Pisarzowice, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.00-17.00
04.04.2017 r. (wtorek)- Siekierczyn, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 17.00-18.00
04.04.2017 r. (wtorek)- Rudzica, spowiedź, godz.10.00-10.30 i 18.45-19.15
05.04.2017 r. (środa)-Lubań, parafia Świętej Trójcy, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.30-18.00
11.04.2017 r. (wtorek)-Lubań-Uniegoszcz, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.45-18.00
12.04.2017 r. (środa)- SPOWIEDŹ CHORYCH W DOMACH- SIEKIERCZYN, od godz. 10.00

Msze Święte

Msza Święta w sobotę 25.03.2017 r. o godzinie 16:00.
Msze Święte w niedzielę 26.03.2017 r. o godzinie 8:00, 11:00 oraz Gorzkie Żale 16:00 i zaraz po nich Msza Święta.
W dni powszednie Msza Święta o godz.18:00.
Przypominamy o zmianie czasu! Śpimy o godzinę krócej :)

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

NIEDZIELA: 02.04.2017
godz. 8.00 - Msza Św.  Z KAZANIEM
godz. 11.00 - Msza Św. z kazaniem
godz. 16.00- GORZKIE ŻALE  Z KAZANIEM  Msza Św.

OGŁOSZENIA na IV Niedzielę Wielkiego Postu: 26.03-02.04.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na IV niedzielę Wielkiego Postu

(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a)
Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu 19.03.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na III niedzielę Wielkiego Postu 19.03.2017 r.

(Wj 17,3-7)
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem?

Spowiedź Wielkanocna 2017 w parafiach dekanatu lubańskiego

11.03.2017 r. (sobota)- Lubań, parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, godz.8.00-9.00 i 16.00-17.30
18.03.2017 r. (sobota)- Olszyna, godz.12.00 -ODPUST
21.03.2017 r. (wtorek)- Olszyna, spowiedź, godz.8.00-9.00 i 17.00-18.00
28.03.2017 r. (wtorek)- Zaręba, spowiedź, godz.8.00-9.00 i 17.00-18.00
01.04.2017 r. (sobota)- Pisarzowice, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.00-17.00
04.04.2017 r. (wtorek)- Siekierczyn, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 17.00-18.00
04.04.2017 r. (wtorek)- Rudzica, spowiedź, godz.10.00-10.30 i 18.45-19.15
05.04.2017 r. (środa)-Lubań, parafia Świętej Trójcy, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.30-18.00
11.04.2017 r. (wtorek)-Lubań-Uniegoszcz, spowiedź,  godz.8.00-9.00 i 16.45-18.00
12.04.2017 r. (środa)- SPOWIEDŹ CHORYCH W DOMACH- SIEKIERCZYN, od godz. 10.00

Msze Święte

Msze Święte w niedzielę 12.03.2017 r. o godzinie 9:00, 11:00 oraz Gorzkie Żale 16:00 i zaraz po nich Msza Święta.
Po Mszach Świętych- zbiórka do puszek na rzecz misji.
Przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Misji Ks. Bp Jerzy Mazur- pisze:
"Proszę, abyście nie ustawali w wysiłkach na rzecz misji. Weprzyjcie je dziś (12.03.2017 r.) ofiarą do puszek oraz wysyłając sms-a na numer 72032 o treści "Misje".

OGŁOSZENIA na II Niedzielę Wielkiego Postu: 12.03-19.03.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.
2. Dziś Gorzkie Żale o godz. 16.00 - po nich zaraz Msza Święta.
3. W PIĄTEK - DROGA KRZYŻOWA- godz. 16.30 - po niej
Msza Święta.  
Zachęcam do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu.  
4. Dziś zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Afryce (na Misje ).
5. Uroczystość św. Józefa przeniesiona z niedzieli 19.03. na poniedziałek 20.03. br.
6. W sobotę 11.03. odbył się pogrzeb  śp. Ks. Bpa Tadeusza Rybaka.Wdzięczni za Jego posługę w naszej diecezji i parafii zapraszam na Mszę Świętą za Jego duszę we WTOREK--GODZ. 17.00. 
7. Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcam do nabycia.
8. W piątek 17.03. zebranie rodziców dzieci I Komunii po Mszy Świętej  w GOK-u.
  Obecność obowiązkowa.

                                 INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU

wtorek: za zmarłego Ks. Bpa TADEUSZA Rybaka
środa: za zmarłą IRENĘ Zych - w 30 dzień pogrzebu (z of. uczest.)
czwartek: za zmarłych: JÓZEF Dorniak, rodziców WIKTORIA, JÓZEF,
               za STANISŁAWĘ i WINCENTEGO 
piątek: za zmarłych: KAZIMIERZ Szatkowski w rocz. śmierci,żonę 
           STANISŁAWĘ
sobota: za zmarłych z rodziny Sawickich: FRANCISZEK, MARIA, KATARZYNA
           z rodziny Czarnota: BOLESŁAW i ANNA

                                       NIEDZIELA

godz. 9.00- za zmarłych JÓZEF Grabowski, syna HENRYKA i rodziców
                    obu stron,

godz. 11.00- za zmarłych w 2 rocznicę  śmierci STEFANII, jej męża
         HENRYKA   Niekrasz, oraz ich rodziców: JÓZEFA, JAN;KATARZYNA,
         FRANCISZEK
po Gorzkich Żalach: za zmarłych: w 11 rocz. ANTONI, jego rodziców:
            MARCELĘ i JÓZEFA Bryłkowskich, oraz FRANCISZKĘ, ADAMA
            Zapotocznych

Czytania na II niedzielę Wielkiego Postu 12.03.2017 r.

(Rdz 12,1-4a)
Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

(Ps 33,4-5.18-20.22)
REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

(2 Tm 1,8b-10)
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

(Mt 17,5)
Z obłoku świetlanego odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!".

(Mt 17,1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Msze Święte

Msze Święte w niedzielę 05.03.2017 r. o godzinie 9:00, 11:00 oraz Gorzkie Żale 16:00 i zaraz po nich Msza Święta.

OGŁOSZENIA na I Niedzielę Wielkiego Postu 05.03.-12.03.2017 r.

1. Dziękuję Paniom za przygotowanie  naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam  Panie na sobotę.

Czytania na I niedzielę Wielkiego Postu 05.03.2017 r.

(Rdz 2,7-9;3,1-7)
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.