Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Rada parafialna

Skład rady parafialnej:

1. ks. kan. Stanisław KASZOWICZ – przewodniczący
 1. Mariusz ROZIŃSKI - z-ca przewodniczącego
 2. Monika RAK-KOSOWSKA - sekretarz
 3. Jerzy DUDA
 4. Krzysztof HŁADYK
 5. Katarzyna KOTARSKA- JANECZKO
 6. Wacław KAROLKIEWICZ
 7. Ryszard KISIELEWICZ
 8. Kazimierz KOWALSKI
 9. Czesława KRAKOWIAK
 10. Janina PĘDLOWSKA
 11. Stefania SAWICKA
 12. Marian SAWICKI
 13. Władysław SWATKOWSKI
 14. Jakub SZMIGIEL
 15. Stanisław SZYMAŃSKI
 16. Weronika TACZAŁA
 17. Agnieszka ZACHARCZUK
 18. Andrzej ZAPOTOCZNY
 19. Roman ŻYŁAPrzypominamy, iż zgodnie z uchwałą rady parafialnej każda rodzina naszej parafii na dalszy remont kościoła powinna przekazać na fundusz remontowy po 120 zł rocznie począwszy od 2014r.
Wpłaty należy dokonywać na konto Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie ŁBS O/Siekierczyn
Nr 55 8392 0004 5501 0357 2000 0010

Zachęcamy do wpłat na remont naszego kościoła.
Bank Spółdzielczy w Siekierczynie
nr konta : 55 8392 0004 5501 0357 2000 0010