Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Pomoc Caritas z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

UWAGA !

Zapraszamy do skorzystania z pomocy
Caritas
mieszkańców Siekierczyna i Nowej Karczmy!


Parafialny Zespół CARITAS w Siekierczynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informują, że przystąpili do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 .


Dystrybucja żywności dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia rozpocznie się w listopadzie. Aby zakwalifikować się do pomocy w formie paczek żywnościowych ( m. in. cukier, olej, miód, kasze, ryż, mąka, żywność w puszkach i słoikach), należy spełnić kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie (kwoty netto tzn. ”na rękę”).

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy Ośrodka, w celu złożenia Oświadczenia o swojej sytuacji rodzinnej i dochodowej. Osoby spełniające kryteria otrzymają Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, o której mowa powyżej.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają:
  1. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie nr tel. 757221730
  2. Pani Katarzyna Kotarska – Janeczko tel. 602389085