Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Pamiętajmy...

Skromność nieodłączną cechą chrześcijanina

- Spośród potępionych, którzy zaludniają piekło, nie ma ani jednego, który by nie grzeszył przeciwko szóstemu przykazaniu, a dziewięćdziesięciu dziewięciu na stu wprost za ten grzech zostało potępionych - mówił św. Alfons Liguori 1. - Bądź dumny z tego, że umiesz się rumienić! Pan Bóg dał róży kolce, by się broniła, gdy ktoś chce dotknąć jej listków aksamitnych. Dał rumieniec, by człowiek mógł się bronić, gdy ktoś pragnie naruszyć nietykalną biel jego duszy - biskup Tihamer Toth 2.
- Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno zostać zakryte... Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru... Wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawianie się wymaganiom mody i presji panujących ideologii - Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku, paragrafy 2521-2523.
- O matki chrześcijańskie, gdybyście tylko znały przyszłość pełną nędzy, niebezpieczeństw i wstydu, na jakie skazujecie swoje dzieci przez nieroztropne przyzwyczajanie ich do życia ledwo ubrane, co powoduje, że zatracają one zmysł wstydu, zawstydziłybyście się swojego postępowania i krzywd wyrządzanych maleństwom, które Bóg powierzył waszej opiece, dla wychowania w chrześcijańskiej godności i kulturze - mowa Ojca Świętego Piusa XII z 17 lipca 1954 r.3
Św. Bernard z Clairvaux: - Osoby nieskromnie ubrane są narzędziem diabła.
Św. Filip Nereusz: - Ten, kto stroi się dla przypodobania innym, niechaj nie odważa się nazywać siebie czystym w sercu, gdyż strój zadaje kłam jego słowom.
Św. Ojciec Pio z Petrelciny: - Kobiety, których ubiór cechuje próżność, nigdy nie przyobleką życia Jezusa Chrystusa. Co więcej, tracą one piękno swej duszy, gdy to bożyszcze wkroczy do ich serca. (...) Kto w swoich udrękach chce korzystać z mojej pomocy, musi i mnie pomóc w walce przeciw nieskromności.

Opracowanie Mirosław Salwowski


1 Cytat za: Biskup Ttihamer Toth, Dekalog, Warszawa 2002, s. 416.
2 Cytat za: jw., s. 463.
3 Zobacz: "Catholic Family", grudzień 2000.

Zbiórka pieniędzy

W niedzielę 25.05.2017 r. odbędzie się w naszym kościele zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
Świątynia Opatrzności Bożej

Ogłoszenia duszpasterskie na XII niedzielę zwykłą 25.06.-02.07.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.
2. Jutro (26.06.) przypada Dzień Wieczystej Adoracji w naszej parafii- będzie ta okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do Mszy św. Ok.17:30 - adoracja ogólna, po niej- msza  św. Zapraszam Panie należące do Róż Różańca św., dzieci, młodzież i dorosłych, którym pozwala na to czas i zdrowie.
3. W czwartek: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA- Patronów Diecezji Legnickiej. Msze św. godz. 9.00 i 18.00. Taca ze Mszy św. przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Na Mszy św. o godz. 9.00 - przedstawienie nowego Proboszcza.
4. Dziękuję serdecznie za udział w Odpuście, a więc:  Panom Strażakom, Zespołowi Echo Bukowiny, dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom, ministrantom i Wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w Odpuście za pobożny udział.
5. Dziękuję za słowa życzeń i modlitwę w związku z faktem odejścia mego na emeryturę. Dziękuję za słowa życzeń od dzieci szkolnych na ich Mszy św. i od Dyrekcji Szkoły i Nauczycieli. Bóg zapłać!
6. Dziś zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

INTENCJE MSZALNE W TYM TYGODNIU
środa: za zmarłych z rodziny Matuszczaków i Kotarskich,
 czwartek
godz. 9.00- za parafian,
godz.18.00- za zmarłych: PIOTR Faliński, żonę MARIA ,dzieci KRYSTYNA, MARIA, WOJCIECH i zięciów PIOTR, JAN
 piątek- za zmarłego : RYSZARD Wilgucki.

NIEDZIELA

godz. 8.00- za zmarłą LIDIA Skóra- w 3. rocznicę, za FRANCISZKĘ i WOJCIECHA,
godz. 11.00-O drowie i błogosławieństwo Boże dla członkiń Róży p. Weroniki Taczała, dla ich rodzin i bliskich oraz za dusze zmarłych członkiń tej Róży, a także o szczęśliwe wakacje
dla dzieci.

Czytania na XII niedzielę zwykłą 25.06.2017 r.

(Jr 20,10-13)
Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

(Ps 69,8-10.14.17.33-35)
REFREN: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie
Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
morza i wszystko, co w nich żyje.

(Rz 5,12-15)
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

(J 15,26b.27a)
Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

(Mt 10,26-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

W związku z moim odejściem z Parafii i przejściem na emeryturę ...

               W związku z moim odejściem z Parafii i przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowanie za miłą i owocną współpracę W CIĄGU TYCH 15 LAT:
PANU WÓJTOWI I JEGO WSPÓŁPRACOWNIKOM, DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM, PANOM STRAŻAKOM, PANIOM Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH.  
        DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA WSPÓŁPRACĘ NA NIWIE KOŚCIELNEJ I DUSZPASTERSKIEJ: PANI KAZIMIERZE WOLNEJ ZA WIELOLETNIE PRZEWODZENIE W ŚPIEWIE, Pani Janinie Pędlowskiej, byłej kościelnej, aktualnemu zastępcy Panu Mariuszowi ROZIŃSKIEMU i Panu Romanowi ŻYŁA.
            DZIĘKUJĘ RADNYM poprzedniej Rady parafialnej za współpracę przy remoncie dachu kościoła, jak również obecnym Radnym Rady Parafialnej przy gromadzeniu środków na
malowanie kościoła.
              Dziękuję członkom Zespołu Synodalnego za uczestniczenie w jego obradach, dziękuję
członkom Róż Różańca Świętego i Ministrantom z poprzednich lat i obecnym.
Pani Katarzynie Janeczko dziękuję za prowadzenie bloga parafii dla stałej i aktualnej
informacji z życia Parafii.
             A w związku z przeżywanym ostatnio Świętem Bożego Ciała dziękuję za piękne ołtarze
postawione w tym roku, jak i w poprzednich latach.

Bóg zapłać za wszelkie dobro otrzymane od Parafian a przepraszam za wszystko co było złe.
ŻYCZĘ OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z NOWYM DUSZPASTERZEM ks. Dariuszem Siuta.
                          
                                                                                 ks. Stanisław Kostka Kaszowicz - proboszcz


 Róż, Bukiet, Kwiaty, Wazon, Kolorowy

Ogłoszenia duszpasterskie na XI niedzielę zwykłą 18.06-25.06.2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom z  przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i    zapraszam Panie na sobotę. 

Czytania na 18 czerwca 2017 r. - XI niedziela zwykła

(Wj 19,1-6a)
W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość ŚWIĘTEJ TRÓJCY 11.06-18.06.2017 r.

I. Dziękuję Paniom i Panom za  przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na Uroczystość ŚWIĘTEJ TRÓJCY 11.06-18.06.2017r.

(Wj 34,4b-6,8-9)
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe.

Ogłoszenia duszpasterskie na ZESŁANIE DUCHA ŚW. Zielone Święta 04.06.-11.06. 2017 r.

1. Dziękuję Paniom i Panom za  przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę i zapraszam Panie na sobotę.

Czytania na ZESŁANIE DUCHA ŚW. Zielone Święta 04.06.2017 r.

(Dz 2,1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.