Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Organizacja 01.11.2017 r. i do końca tygodnia

Poniedziałek i wtorek- msze św. o godz.17:00, ok.17:40- różaniec.
W czasie różańca okazja do spowiedzi świętej.
W środę 1 listopada msze święte o godz. 9:00 i 11:00, po mszy o 11:00- procesja na cmentarz. Przez osiem kolejnych dni można uzyskać odpust zupełny pod normalnymi warunkami: za siebie, kogoś zmarłego z rodziny lub za dusze cierpiące w czyśćcu. Warunkiem jest uczestniczenie we mszy świętej. Więcej na ten temat w poście powyżej.
W czwartek wypominki z Nowej Karczmy. Porządek wypominek dla Siekierczyna- w czwartek.
W czwartek msze święte o godz.9:00 i 17:00.
W piątek msza święta o 17:00.
W sobotę o 9:00 konferencja, 9:30- różaniec, 10:00 msza święta. W sobotę także msza chrzcielna o 13:30.
Karty wypominkowe można wrzucać do skrzynki w kościele do 1 listopada.
1 listopada jest świętem nakazanym- obowiązuje uczestniczenie we mszy świętej.


Msze Święte dla chorych i tych, którzy nie mogą uczestniczyć we mszy (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):
MSZA ŚWIĘTA

 Znicz, Zmarli, Wszystkich Świętych, Grób

Msze Święte - PAMIĘTAMY O PRZESTAWIENIU ZEGARKÓW- DO TYŁU!!! :)

Msze Święte o godz. 9:00 i 0 11:00.
O godz.10:15- różaniec.

Msze Święte dla chorych (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):
MSZA ŚWIĘTA

Czytania na XXX niedzielę zwykłą. 29.10.2017 r.

(Wj 22, 20-26)
Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.

(Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab)
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

(1 Tes 1,5c-10)
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

(J 14, 23)
Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

(Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Zebranie rady parafialnej

w piątek 27.10.2017 r. o godz.18:30.
Dobrze byłoby, żeby przyszedł przewodniczący koła Caritas, Ksiądz Proboszcz ma pilną sprawę :)

XXIXI niedziela zwykła 22.10.2017 r.

Msze Święte o godz. 9:00 i 0 11:00.
O godz.10:15- różaniec.

Msze Święte dla chorych (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):
MSZA ŚWIĘTA

Cztania na XXIX Niedzielę zwykłą 22.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 45, 1. 4-6)

Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

XXVIII niedziela zwykła 15.10.2017 r.

Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00.
Msze Święte dla chorych (przez internet na ekranie komputera lub smartfona):

Cztania na XXVIII Niedzielę zwykłą 15.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 25, 6-10a)

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.

Msze Święte przez internet

W razie choroby można obejrzeć mszę świętą przez internet na ekranie komputera lub smartfona.
Oto link: internetowa msza święta
Można wybrać jedną z kilkudziesięciu mszy świętych o różnych godzinach, z różnych parafii w Polsce i poza granicami kraju.

Już w sobotę 7 października- Różaniec do granic.

Więcej informacji i rejestracja:
Różaniecdogranic


 Różaniec, Krzyżyk, Modlitwa, Paciorki

Czytania na XXVII niedzielę zwykłą 08.10.2017 r.

1. czytanie (Iz 5, 1-7)

Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!