Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Sprawozdanie Rady Parafialnej z przebiegu zbiórki na remont kościoła w 2016 roku

Saldo zbiórki na koniec 2015r. 54 635 zł
wpłaty parafian +16 024 zł
wpłata z ofiar za opłatki + 8 228 zł
wypłaty z konta - 9 208 zł
(9000 zł koszt projektu budowlanego na remont,
88 zł koszt pozwolenia na remont i 120 zł koszt
prowadzenia przez bank naszego konta),
Saldo zbiórki na koniec 2016 roku 69 676 zł

W 2016 r. w ramach gromadzenia funduszy na remont naszego kościoła wpłat na konto bankowe dokonało jedynie 121 rodzin naszej parafii i jest to mniej o 40% niż w roku poprzednim. W tym roku nastąpi rozpatrzenie naszego wniosku o dofinansowanie remontu ze środków Unii Europejskiej a naszej parafii jako beneficjentowi tych środków nadal brakuje ok. 50 000 zł wkładu własnego warunkującego możliwość wykorzystania dofinansowania unijnego. Dlatego kolejny raz apelujemy do parafian, którzy do tej pory nie włączyli się do wspólnego gromadzenia funduszy w ramach prowadzonej zbiórki pieniężnej na powyższy cel o niezwłoczne dokonanie darowizn na parafialne konto bankowe.
Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą rady parafialnej każda rodzina naszej parafii na dalszy remont kościoła powinna przekazać na fundusz remontowy po 120 zł rocznie począwszy od 2014r.
Wpłaty należy dokonywać na konto Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie ŁBS O/Siekierczyn
Nr 55 8392 0004 5501 0357 2000 0010