Parafia p.w. świętego Antoniego z Padwy, gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.

Informacja koła Caritas n/t planowanej akcji pomocy żywnościowej dla parafian.

Pragniemy poinformować, że po kilkuletniej przerwie swoją działalność charytatywną wznawia Parafialny Zespół Caritas w Siekierczynie. Praca Parafialnego Zespołu Caritas skupiać się będzie na indywidualnej pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej.
W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc skierowana jest do osób i rodzin, które
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafić do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:
  • 1268 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie będzie wydawać osobom skierowania do ww. pomocy żywnościowej lub przekazywać listę osób zakwalifikowanych do tej pomocy (pod warunkiem uzyskania ich zgody)  do Parafialnego Zespołu Caritas w Siekierczynie.
Parafialny Zespół Caritas w Siekierczynie planuje podejmować również inne działania charytatywne, w związku z tym, serdecznie zaprasza osoby chętne do współpracy. 
O naszych planach poinformujemy wkrótce.